Một ngày đầu tháng 7

  • bởi

“Nếu một ngày , bạn không còn có cảm hứng để làm bất cứ một điều gì nữa, thì bạn nghĩ điều bạn muốn làm nhất là gì?”

Có quá nhiều thứ trong cuộc sống này đã dụ dỗ lôi kéo khiến cho chúng ta, những người trẻ, phải hối tiếc phì không bao giờ giám thử, dám làm hoặc đôi khi là chỉ là việc không có can đảm để làm một ý tưởng hay một mục đích nào đó. Vì những lý do thế này thế nọ.

Những cái cớ đáng ghé vô tình đã đánh cắp đi sợ can đảm, khát khao được sống hết mình, sống trọn vẹn mà chỉ dừng lại ở sống đủ , sống no, một cách lay lắt

Khi tôi nói những điều đó, chính bản thân cũng lại một lần kiểm điểm. Vì tôi cũng rất hay đưa ra những lý do để thuyết phục mình trì hoãnlàm một việc gì đó.

Vậy, nếu một ngày chúng ta không còn cơ hội để làm việc đó, liệu bạn có cảm thấy hối tiếc.

Nếu bây giờ bạn đang muốn làm bất cứ điều gì, hãy bắt đầu.

Đừng chần chừ nữa, vì đợi đến khi hoàn hảo mọi thứ thì cái nhiệt huyết của bây giờ cũng đã nguội mất hoặc không còn nữa.

Nên , nếu đang muốn điều gì, hãy hành động vì điều đó.

Và trang web này ra đời cũng là vì lẽ đó.

Hãy làm những gì mình muốn.!

Peace!